Skip to content
Inschrijven voor toernooien

Inschrijven voor toernooien

De inschrijving voor toernooien wordt tegenwoordig op een nieuwe manier gedaan. Om de inschrijvingen zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken stapt het wedstrijdsecretariaat over van de huidige manier van inschrijven, met de inschrijfbriefjes, op inschrijving per e-mail. Op deze pagina wordt het nieuwe systeem uitgelegd. Indien je vragen hebt omtrent de inschrijving kan je een e-mail sturen naar wedstrijdenhagendoorn@hotmail.nl.

Toernooikalender
De nieuwe toernooikalender is een duidelijk overzicht met toernooien waar leerlingen aan deel kunnen nemen. De toernooikalender is te vinden in de kantine boven en op deze website.

Op de kalender zal per toernooi aangegeven staan:

 • Naam van het toernooi
 • Locatie
 • Datum
 • Uiterlijke inschrijfdatum
 • Inschrijfgeld
 • Moeilijkheidsgraad
 • Coach

De toernooikalender wordt regelmatig bijgewerkt zodat je tijdig op de hoogte bent van de uiterlijke inschrijfdata en inschrijfgelden.

Inschrijving
We zijn gestopt met de oude manier van inschrijving, waarbij inschrijvingsbriefjes worden ingeleverd aan de bar boven, en overgestapt op inschrijving per e-mail. Om in te schrijven voor een toernooi dient er een e-mail gestuurd te worden naar wedstrijdenhagendoorn@hotmail.nl met daarin de volgende gegevens:

 • Naam van het toernooi waarvoor men in wil schrijven
 • Naam leerling
 • Geboortedatum en leeftijd leerling
 • Gewicht leerling
 • Kyu leerling
 • Bondsnummer (te vinden in het judopaspoort van de JBN)

Inschrijving na de aangegeven uiterlijke inschrijfdatum is niet mogelijk en de betaling voor een toernooi moet vóór de uiterlijke inschrijfdatum hebben plaatsgevonden om een inschrijving geldig te maken.

Moeilijkheidsgraad
Op de toernooikalender zijn de toernooien ingedeeld in de categorieën A, B en C. Voor C toernooien mag iedereen zich inschrijven, voor B toernooien moet overlegd worden met een trainer en voor A toernooien moet een leerling gevraagd worden om deel te nemen. Door de moeilijkheidsgraad aan te geven op de toernooikalender hopen we te bewerkstelligen dat leerlingen een duidelijker idee krijgen van hun groeiproces en gemotiveerd worden om hard te trainen.

Wanneer leerlingen zelf op de toernooikalender kunnen zien dat ze van C naar B toernooien groeien en uiteindelijk zelfs gevraagd worden voor A toernooien kan dat motiverend werken.

Betaling
Het inschrijfgeld voor het toernooi dient men over te maken naar de rekening van het wedstrijdsecretariaat o.v.v. de naam van de leerling en de naam van het toernooi. Gelieve het inschrijfgeld gelijktijdig met het versturen van de inschrijving over te maken en ook dit vóór de uiterlijke inschrijfdatum.