Skip to content
Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam helpt!

Is het lastig om de lessen te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Jeugdfonds sport & cultuur

Algemeen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam (JSCR) is er voor kinderen en jongeren die in Rotterdam wonen en om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan sporten of geen lessen kunnen volgen bij een theaterclub, dansschool of muziekschool. Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen een financiële vergoeding ontvangen van het JSCR.

Sporten

Sporten is leuk en kan bijdragen aan een goede gezondheid, het helpt om goede motorische vaardigheden te ontwikkelen die eraan bijdragen dat kinderen ook op latere leeftijd kunnen blijven sporten.

Sporten biedt kinderen ook kansen. Ze komen in contact met leeftijdsgenoten en maken nieuwe vrienden. Dit sociaal kapitaal kan hen later op weg helpen bij het vinden van stage of werk. Sporten, met name binnen een vereniging, biedt structuur waarbinnen kinderen kennismaken met normen en waarden in de sport en samenleving.

Financiële vergoeding

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam vergoedt sportlessen tot maximaal 280 euro per jaar.

Voorwaarden

  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam ondersteunt kinderen (0 t/m 17 jaar oud) die in de gemeente Rotterdam wonen, dat is ook Rozenburg, Hoek van Holland, Hoogvliet en Pernis.
  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt het lesgeld/de contributie wanneer de het inkomen van de ouder(s) en/of verzorger(s) maximaal 130% van het wettelijk geldende minimum bedraagt. De richtlijn die het fonds hiervoor hanteert zijn 1.600 euro voor een éénoudergezin, voor een tweeoudergezin is het bedrag 1.800 euro. Deze bedragen zijn zonder toeslagen. Ook huishoudens met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen een aanvraag bij ons indienen.
  • Aanvragen worden gedaan voordat de lessen beginnen.
  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt rechtstreeks aan de sportvereniging.

Aanvragen via een intermediair

Ouders of kinderen kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener die het gezin kennen. De intermediair onderbouwt de aanvraag en geeft korte informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en of verzorgers. Zonder financiële motivatie kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Verdere verloop van de aanvraag

 • De intermediair hoort meestal binnen een week of de aanvraag goedgekeurd is en laat dat aan de ouder(s) en/of verzorger(s) weten.
 • Als de aanvraag goedgekeurd is, kan het kind worden aangemeld bij de sportvereniging. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam stuurt een bericht aan de sportvereniging met een verzoek om een jaarfactuur voor de contributie.
 • De culturele instelling of (sport)vereniging verstuurd de factuur van een goedgekeurde aanvraag binnen drie weken na inschrijving van het kind naar: facturen.rotterdam@jeugdfondssportencultuur.nl.
 • Na ontvangst van de jaarfactuur maakt Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam het geld rechtstreeks over aan de sportvereniging.

Jaarlijks vernieuwen van de aanvraag

Een maand voor het einde van het jaar waarvoor contributie is betaald, ontvangen de ouder(s) en/of verzorger(s) bericht van de sportvereniging om een aanvraag voor het daaropvolgende contributie jaar in te dienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam via de intermediair.

Laatste nieuws
Toernooien

Er zijn op dit moment geen toernooien

Informatie