Skip to content
Tarieven

Tarieven

Strippenkaart
10 maal sporten
€ 60,=
Judo
Jeugdleden t/m 17 jaar
1 maal per week trainen
€ 18,75 per maand
Onbeperkt trainen
€ 23,= per maand
Volwassen leden
1 maal per week trainen
€ 25,75 per maand
Onbeperkt trainen
€ 30,= per maand
Fitness / Powergym
1 maal per week
€ 20,= per maand
Onbeperkt trainen
€ 26,50 per maand
Losse les
€ 6,50 per les
Eenmalig inschrijfgeld
€ 6,50
Do-In Yoga
1 maal per week
€ 8,= per les (betaling per maand)
Proefles
€ 4,=

Betalen
De contributie dient op de 1e dag van de maand per automatische overschrijving overgemaakt te worden op rekeningnummer
NL92 INGB 0003 1027 52 t.n.v. Sportvereniging Hagendoorn Rotterdam-Zuid.

Opzeggen
Opzeggen kan via e-mail, per brief of maak gebruik van ons contactformulier. De opzegging is pas definitief zodra deze door het secretariaat is bevestigd.