Tarieven

Strippenkaart

10 maal sporten € 65,=

Judo

Jeugdleden t/m 17 jaar
1 maal per week trainen € 18,75 per maand
Onbeperkt trainen € 23,= per maand
Volwassen leden
1 maal per week trainen € 25,75 per maand
Onbeperkt trainen € 30,= per maand

Wijzigen van je keuze tussen 1 maal per week of onbeperkt trainen is alleen schriftelijk mogelijk per eerstvolgende maand.

Fitness/Powergym

1 maal per week € 20,= per maand
Meerdere keren per week € 26,50 per maand
Losse les € 6,50 per les
Eenmalig inschrijfgeld € 6,50

Een combinatie tussen Fitness en Powergym is mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Do-In Yoga

1 maal per week € 7,= per les
Proefles € 3,=

Betalen
De contributie dient op de 1e dag van de maand per automatische overschrijving overgemaakt te worden op rekeningnummer NL92INGB0003102752 t.n.v. Sportvereniging Hagendoorn Rotterdam-Zuid.

Opzeggen
Opzeggen kan via e-mail, per brief of maak gebruik van ons contactformulier. De opzegging is pas definitief zodra deze door het secretariaat is bevestigd.