Geschiedenis van het judo

Geschiedenis van het judo

Jigoro Kano

Jigoro Kano (geboren in 1860)

Hij was klein, tenger en niet erg sterk. Hij kreeg van verschillende leraren onderricht in Jiu-Jitsu, maar hij zocht naar een geheel nieuw systeem omdat hij zich wilde meten met anderen. Als kleinere wilde hij met geoefende technieken grote en sterke mannen overwinnen. Zijn voornaamste doel was echter het ontwerpen van een wedstrijdsport.

Hiertoe koos hij uit de verschillende Jiu-Jitsu systemen een aantal technieken die zonder gevaar konden worden uitgevoerd, want alleen zo kon men een sportief kamp verwachten. Na verloop van jaren was zijn sport gereed. Hij noemde haar JUDO, wat letterlijk vertaald “zachte weg” betekent.

In 1882 opende Kano in Tokyo zijn eigen school, die hij de naam “KODOKAN” gaf. Het eerste jaar had hij slechts negen leerlingen. Vanaf 1886 begon de bekendheid van de Kodokan snel te stijgen. Het aantal wedstrijden waarbij leerlingen van het moderne Judo wonnen van de beoefenaars van het verouderde Jiu-Jitsu werd steeds groter. In 1889 vertrok Kano uit Japan voor een tournee door Europa om ook in het buitenland belangstelling voor zijn sport te kweken. Yamashita, één van zijn beste leerlingen, werd in 1903 naar Amerika gezonden, waar hij een school opende die in korte tijd een geweldige populariteit genoot.

Ook president Theodore Roosevelt bezocht de school en werd een enthousiast judoka. In Japan zelf werd het judo als verplicht leervak op de scholen ingevoerd.

Tot het einde van zijn leven bleef Kano lesgeven, en bijna dagelijks was hij op de mat van de Dojo te vinden, ook al liet zijn gezondheid veel te wensen over.

In 1938 begaf hij zich naar Cairo voor een bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité, dat toen de spelen in Tokyo voorbereidde. Op de terugreis naar Japan overleed hij, op 4 mei 1938 ten gevolge van een longontsteking. Omdat zijn zoon nog te jong was werd het bestuur van de Kodokan toevertrouwd aan zijn neef Nango Jiro. In 1946 werd deze opgevolgd door Risei Kano.