Gedragsregels

Bij sportvereniging Hagendoorn Rotterdam Zuid zijn alle vormen van de judosport te beoefenen. Zo hebben wij de recreatieve lessen waar een ieder op een gezellige maar ook gedisciplineerde wijze judo onderwijs krijgt.

In de 2 wedstrijduren, waar uw kind kan komen op uitnodiging, staat de competitie en de daarbij behorende regels centraal.

Onze judoka’s worden ook via de regels en de normen van de Judo Bond Nederland opgeleid, zodat alle graduaties ten alle tijden erkend worden, mits ze geregistreerd zijn in het bijbehorende judopaspoort.

Via deze link kunt u lid worden van de JBN, ook kunt u gebruik maken van de link onderaan deze pagina om het aanmeldingsformulier te downloaden.

In de judo-opleiding hoort ook de graduatie, die laat zien wat je al kan in het judo. Hoe donkerder de kleur band of slip des te meer je van judo weet en kunt. Ieder wordt op zijn niveau beoordeeld en draagt die kleur op/in de band.

Wij doen 2 x per jaar examen. De kosten hiervoor bedragen €2,50.

Onze verenigingsstructuur in de judo-tak is als volgt:

Nestor Meester Aad HagendoornJudoleraar B, 3e dan, (met pensioen)
Hoofd Juf Linda HagendoornJudolerares B, 6e dan, schooljudo en coördinator
Meester Cas TeeuwisseJudoleraar A, 3e dan, geeft judo op school & EUR
Kevin van OorschotAssistent en coach

Judo en contact

Judo is een contact sport. Bij judo maak je op verschillende manieren contact:

Lichamelijk contact:
Contact tussen de judoka’s. Vastpakken, duwen, trekken, tillen, over iemand kruipen, op iemand liggen enz.

Sociaal contact:
Judo doe je samen met anderen. Deze samenwerking met anderen is een enorm belangrijk gebied voor de mentale ontwikkeling van de judoka. Het vertrouwen geven aan elkaar, respecteren en accepteren is van wezenlijk belang voor de samenwerking. De judoka leert zichzelf kennen en omgaan met de ander.

Grondcontact:
Contact met de mat door het rollen, vallen en kruipen. Een voorwaarde voor het judospel is dat judoka’s kunnen valbreken. Dat doe je met een rechte arm en hoofd van de grond of kin op de borst. Zeker in het jeugdjudo is dit een groot terugkerend onderdeel van de les.

Wat is (jeugd)judo?

Judo is natuurlijk een sport, maar ook een spel. Je kunt het spelen ook stoeien noemen. Dit stoeien is wel aan regels gebonden. Men zegt daarom vaak, judo is gereglementeerd stoeien.

Judo is een erg veelzijdige sport. Je maakt gebruik van je gehele lichaam. Judo is een perfecte manier om conditioneel met je gehele lichaam te sporten. Je leert je eigen lichaam kennen en gebruiken. Je leert rekening te houden met de mogelijkheden van de ander en van jezelf.

Een judoka moet zowel voor zichzelf opkomen (assertief zijn), als rekening houden met de ander (sociaal zijn). Judo draagt dus bij in de ontwikkeling op lichamelijk, sociaal en emotioneel vlak.

Judo heeft een eigen etiquette, die aangeeft hoe jij je behoort te gedragen. Dit stukje discipline wordt vanzelf bijgebracht tijdens de lessen en zal uiteindelijk leiden tot zelfdiscipline.

 • De doelstellingen voor het jeugdjudo zijn als volgt:
 • Plezier hebben in het bewegen met andere kinderen.
 • Bewegingservaring opdoen en bewegingsangst verminderen.
 • Samenwerken met anderen bevorderen.
 • Leren omgaan met (on)mogelijkheden van jezelf en die van de ander.
 • Aanleren van discipline.
 • Verbeteren van snelheid, behendigheid en coördinatie.
 • Verbeteren van conditie en kracht voor het hele lichaam.
 • Plezier in het judo als zodanig.

Regels & afspraken

Gedragsregels: Hoe ga je om met elkaar?
Wij spreken in het gehele gebouw Nederlands, iedereen wordt netjes met 2 woorden aangesproken. Als je verhinderd bent, neem dan even contact op. Dit kan via telefoonnummer 010 – 481 15 30.

Stoeiregels: Hoe gedraag men zich op een judomat?
Als er geen regels zouden zijn bij judo dan zouden er heel wat ongelukken kunnen gebeuren. Bij judo is respect hebben en rekening houden met elkaar erg belangrijk. Door respect te tonen naar elkaar, wordt er naar elkaar gegroet. Dit doe je aan het begin en aan het eind van de les en aan het begin en het eind van iedere oefening. Met deze groet beloven we dat we ons aan de judoregels houden.

Belangrijke judoregels zijn:

 • Niet knijpen, niet bijten, niet schoppen, niet slaan, niet aan de haren trekken, niet aan het gezicht of niet aan de keel komen. Kortom, je mag elkaar niet opzettelijk pijn doen. Judo is fijn zonder pijn.
 • Respect hebben voor elkaar, schelden en commanderen doen we dan ook niet.
 • Meisjes en jongens kunnen met elkaar oefenen, want het pak is uniform en de judoka dan ook.
 • Stop is Stop. Er moet onmiddellijk worden opgehouden/losgelaten, als een van de spelers stop zegt of 2x aftikt op de ander, bij 1x aftikken verslap je de greep.
 • Geen hoofd wordt geroofd. Je mag nooit alleen het hoofd vasthouden.
 • Als iemand iets niet weet help ik hem of haar.
 • Judo doe je alleen op de mat en niet op straat.

Toilet- en hygiëne regels

 • Het is verboden met buitenjassen/-schoenen de dojo (=sportzaal) te betreden.
 • Eten en drinken gebeurt naast de judomat.
 • Eerst even naar het toilet om te plassen en handen te wassen
 • Laat het toilet netjes achter, ook jongetjes plassen zittend
 • De nagels aan handen en voeten moeten schoon en kort geknipt zijn.
 • Lange haren in een staart. Schuifjes en knipjes moeten eruit.
 • Sieraden mogen op de judomat niet worden gedragen.
 • Met slippers en of bescherming van de mat af, zo ook voor het toilet.
 • Je judogi (judopak) moet schoon zijn en fris ruiken, alleen meisjes dragen een t-shirt (het liefst een wit) onder het judopak .
 • Zorg voor een fris lichaam: zoals een schoon lijf, korte en schone nagels van handen en voeten, frisse adem, schone haren, lange haren samenbinden met een elastiek (schuifjes en knipjes moeten uit, dit is dubbelop!)
 • Bestaande en tijdens de les ontstane wondjes verbinden en eventueel bloed van de mat verwijderen, pleisters en tape opruimen.
 • Als je water meeneemt er zelf zorg voor dragen, dus ook weer opruimen.
 • Vouw je eigen kleding netjes op.
 • Vouw na de judoles ook je judopak netjes op.
 • Gedraag je netjes op de trap en in de kleedkamer.
 • Ook de ouders/ verzorgers dienen hierop toe te zien dat het kind netjes in de judoles verschijnt

Dojo regels

 • Toegang tot de dojo: 5 minuten voor aanvang van de les met toestemming.
 • De groetceremonie in acht te nemen, het aan- en afgroeten van je maatje.
 • Tijdens de uitleg op de juiste manier zitten of staan (dus niet liggen of tegen de muur leunen).
 • De instructies van de leraar en/of zijn assistenten opvolgen.
 • Niemand weigeren die je vraagt om te oefenen.
 • Respect tonen voor je maatje en alle regels naleven.
 • Juist het beheersen van emoties, zorgen voor een positieve en sportieve instelling.
 • Altijd melden als je de les verlaat.
 • Bezoekers dienen zich rustig bij de ingang te melden bij de leraar.

Regels en afspraken ten aanzien van de organisatie

In onze judoclub kun je de judosport in al zijn facetten doen: jeugdjudo, seniorenjudo en judo-kata trainingen voor een hogere dan en wedstrijdjudo.

Er zijn mogelijkheden om meerdere malen per week te trainen en om mee te doen aan judowedstrijden. De wedstrijdkalender hangt in de judokantine boven, achter de kleedkamers. Inschrijven graag in overleg met de judoleraar en/of wedstrijdcoach

Via onze website www.hagendoornr-z.nl kunt u alle nieuwtjes en bijzonderheden van onze judoclub lezen.