Let op!

Vanaf 1 november de contributie per de 1e van de maand overmaken per bank o.v.v. naam lid op rekeningnummer NL92INGB0003102752 t.n.v. SvHagendoornr-z.

Voor de judo gelden vanaf 1 november de tarieven zoals weergegeven op de website.